STAR-688 - 纱仓真菜2016年番号 4人の最強ハメ撮り師

STAR-688 - 纱仓真菜2016年番号 4人の最強ハメ撮り師

 何反裹痰食而不化,此乃寒热酷烈,因脾胃之衰盛,以分胜负。多用补阴之品,则水足以制火,少用补阳之味,则阳易于提阴。

盖人之气最灵,物得之可以入道。 燔熬烹炙之物,肥甘醇浓之味,过于贪饕,酿成内热,津液干涸,不得不求济于外水,水入胃中,不能游溢精气,上输于肺,而肺又因胃火之炽,不能通调水道,于是合内外之水建瓴而下,饮一溲二,不但外水难化,且平日素酝,水精竭绝,而尽输于下,较暴注、暴泄为尤甚,此竭泽之火,不尽不止也。

用止水之剂,反不能止,必须用补水之味,使亡阴者速生。服一年而愈,然必须断色此方补阴居多,少加人参以助胃气,则补阴而无腻滞之忧。

 夫痿虽热病,而热中有湿,不可不察。闭原在膀胱,利膀胱而闭自开,人有小便闭结,点滴不通,小腹作胀,然而不痛,上焦无烦躁之形,胸中无闷乱之状,口不渴,舌不干,人以为膀胱之水闭也,谁知是命门之火塞乎。

倘不用人参,止用附、术、巴戟,亦可夺命于须臾,然无参为君主之味,则附子之热无以驾驭,恐有阳旺阴消之弊,倘能以补阴之药济其后,亦不至有偏胜耳。虽有津液,又为肝中风火所耗,而津液变为痰涎。

夫漏脯,即隔宿之肉食,屋漏之水滴入而名之也。 夫胃本属土,土似喜火而不喜水。

Leave a Reply