vdd 番号

vdd 番号

《镜源》云∶羊角灰缩贺。胎藏器曰∶水牛、黄牛者可用,余皆不及。

用五灵脂末,黄狗胆汁和,丸龙眼大。 将腰子铺于盆底,以热粥倾于上盖之,产后虚汗,发热,肢体疼痛,亦名蓐劳∶《永类钤方》∶用猪肾一对切,水三升,粳米半合,椒、盐、葱白煮粥食。

《梵书》谓之僧伽彼。 颂曰∶今出登、莱州。

用猪肚一枚,如常着葱五味,煮食至尽。烧灰油调,涂癣及小儿头身诸疮。

南人食之,即不忧也。曰∶凡用,先以猪脂浸一夜,取出,柳木火上炙燥研用。

其各血主治,俱见本条。此法诸家方书未知用,予传之。

Leave a Reply